Venås Bru

 

Det er en ny trespenns bru i betong som vi skal  bygge over Mørkedøla elv. Brua og landkarene blir fundamentert direkte på fjellet.

Den nye brua skal ligge oppstrøms den gamle brua. Den gamle brua skal rives. På vestsiden av brua skal vegen ha tre felt de første 200 meterne. Det blir to felt retning vest og et felt i retning øst.

Det skal sprenges 850 kubikkmeter med fjell.

Mørkedalen er et sårbart naturområde. På bakgrunn av dette er det laget en egen miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Vannkvaliteten skal følges opp med hyppige prøver,
og vegetasjonen langs elva skal i størst mulig grad ivaretas.
Forventet åpning; Høsten 201517.07.2015
  
22.04.2015 Hallingdal Betong satte støyperekord. På ett knapt døgn ble det kjørt ca 100 billass med til sammen 720kubikkmeter betong til Venås brua.
14 biler kjørte i skyttel trafikk mellom Torpo og Hemsedal. Støypinga gikk fra begge sider av brua med to pumper.