Pågående prosjekter


Transport
  

I Oslo kjører vi fortsatt på Follobanen, noe direkte for Bane Nor og noe for HAB Construction.  (Follobanen)

I Oslo jobber vi også for Alf Johansen på Oset Renseanlegg. Der har vi med opplasting og transport av tunnelstein

På langtransport har vi en bil og mann som kjører på øst- og Vestlandet for Hallingdal Transportsentral AS. 

Vi har også tatt på oss utlasting og kjøring av jordmasser fra en tomt på Liertoppen.    

T.Engene AS transporterer ca 2 mill. tonn kalkstein i året for Brønnøy Kalk i Brønnøysund. Transporten foregår fra dagbrudd til knuser

I Bergen har vi lasting og utkjøring av tunnelstein for Veidekke på prosjekt E39 Svegatjørn-Rådal.

Vi har også en bil og mann innleid hos Oster Transport og Entreprenørforretning AS i Bergen.


Grunnarbeid   
                                                                                                                                         
          
   

T. Engene AS leier for tiden ut gravemaskiner med mannskap til Isachsen Anlegg i Oslo, og Helge Holm Bygg og Maskin AS på Nesbyen