Maskiner og utstyr

  • 21 gravemaskiner fra 5  - 50 tonn                                                                                                                                                                                                                                
  • 3 maskiner med jernbaneutstyr
  • 50 lastebiler m.                           
  • 63 hengere eller semitralle.
    • Kapasitet opptil ca. 40 tonn pr. bil pr. lass                                               
  • 15 hjullastere fra 15 - 65 tonn                                                                              
  • 8 dumpere
  • 2 veihøvlere
  • 2 mobilt sikteverk

I tillegg har vi mye komprimeringsutstyr, valser,
laser til rørlegging og planering og en mengde annet
relevant utstyr som brukes daglig i vår produksjon.