Rv 7 Rundkjøring Storøyne


Gol Kommune ønsker å etablere en ny adkomst til Gol Sentrum. Adkomst skal være fra Rv7. Det skal etableres en rundkjøring på Rv 7, kulvert under Rv7, samt adkomstvei mot Gol sentrum. Adkomstveien krysser Hallingdalselva og det etableres bru over denne. Tilkoblingen mot Sentrumsveien vil være en oval rundkjøring. Adkomstveien etableres med ensidig fortau og adkomster til nærliggende tomter/arealer.

Åpning av Runkjøring Storøyne 03.11.2017
 


22.06.2017 Asfaltering av rundkjøringen

                                                                            

                      

Arbeidene er nå godt i gang. Vi har etablert omkjøringsvei for trafikken på Rv 7 og rundkjøringen og vegen opp til brua er trauet ut.

                                                


 07.03.2017 Støping av bru