Utvidelse Renseanlegg Bekkelaget

Bekkelaget renseanlegg skal utvides fra dagens kapasitet på ca 290 000 personekvivalenter (pe) til ca 490 000 pe. Utvidelsen skal bygges i fjell, nord og syd for eksisterende fjellanlegg.

Utbyggingen omfatter blant annet:

• 6 nye fjellhaller

• Bergrom for tekniske installasjoner (råtnetanker, slambehandling, fettmottak)

• Adkomst- og transporttunneler                                                                                                                                                    

• Slambassenger og prosessanlegg

• Tekniske anlegg som ventilasjon, elektrisitet og styring regulering og overvåking

• Utvidelse av administrasjonsbygg utendørs og tilrettelegging av utomhusanlegg.


T. Engene skal være underentreprenør, og skal ha med lasting og utkjøring av masser.