Transport av tunellmasse Follobanen

16. desember signerte vi kontrakt med SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. på transport av tunnelmasse fra prosjektet EPC Drill&Blast Follobanen i Oslo. Vi skal frakte ca 486 000 m3 med stein frem til desember 2017. EPC D&B er en av seks hovedkontrakter på Follobanen.

 Fakta om hele Follobaneprosjektet:

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning (drill & blast og drill & split)
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t
 • Tilrettelegger for halvert reisetid Oslo-Ski (fra 22 til 11 minutter)
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • Forberedende arbeider startet i 2013 og avsluttes i 2015
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildelinger  fra februar 2015 til og med 2016
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2021
 • Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo