VA-anlegg Nye Havsdalsveien

Rehabilitering av ledningsnett fra Bardøla og ca 2000 meter oppover Nye Havsdalsvegen, Geilo

Det er planlagt en omfattende rehabilitering av ca 2000 meter med tildels dårlige vann- og avløpsledninger, samt bedre overvannshåndteringen på denne veistrekningen.

Prosjektet regnes å bli ferdig i løpet av sommeren 2015.