E16 Fønhus - Dølveseter

E16 Fønhus - Dølveseter


T Engene skal bygge ut E16 Fønhus - Dølveseter i lag med firmaet Brdr. Dokken AS.  Vi har  dannet "Arbeidsfellesskapet Dokken & Engene AF".
 

Fønhus - Dølveseter

Utbyggingsprosjektet er en del av Prosjekt Vestoppland i Statens vegvesen. Statens vegvesen starter med den 6,5 km lange strekningen fra Fønhus til Dølvesæter

Strekningen Fønhus-Bagn skal stå ferdig ved årsskiftet 2014-15. 


Dagens veg er smal, mangler noen steder gul midtlinje og har trafikkfarlige avkjøringer. Den nye vegen får en god standard som lokalveg i Valdres og som hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet.