Jernbanefylling Øynan

Det skal gjennomføres rehabilitering av to jernbanefyllinger ved utløpet av Usteåni i Ustevatnet i Hol kommune i Buskerud, ca. 2 km nordvest for Ustaoset stasjon. Bergensbanen går her over to jernbanefyllinger som skiller Ustevatnet fra Vesle Ustevatnet.  Jernbanefyllingene ble oppført i forbindelse med bygging av Bergensbanen.Lav vannstand i Ustevatnet grunnet regulering medfører et potensielt stabilitetsproblem av fyllingene. Det har tidligere vært setningsskader i deler av fyllingene, og fundamentet for jernbanebrua over elva Usteåni har tidligere fått skader ved flom og isgang.Det skal gjennomføres nødvendige arbeider for å bedre stabiliteten til fyllingene, samt sikringstiltak for brutverrsnittet i vestre fylling.

Oppstart januar 2017.